Op 15 maart 1945 werd in Rijsbergen een Verkennersgroep opgericht:  de St.Bavogroep. Omdat er direct na de oorlog weinig te beleven was voor de jeugd, kwam er een enorme toeloop. Er waren zo veel aanmeldingen, dat er een tweede groep moest komen: de St.Amandusgroep.

De St. Bavogroep bestond hoofdzakelijk uit agrarische jeugd, die zich niet aan de regels van de katholieke verkenners wilde houden. Al snel ging deze groep ter ziele en bleeft de St. Amandusgroep over. In oktober 1947 ging er in die groep ook een Welpenhorde van start.

Pas in de vijftiger jaren begonnen enkele dames met een Gidsengroep en wat later ook Kabouters. Aansluiten bij de jongens kon in deze tijd niet, dus gingen ze los van de jeugdbeweging voor jongens onder de vleugels van de pastoor van de parochie aan de slag. Ondertussen kwam er voor de oudere verkenners een Voortrekkersstam, die zou blijven bestaan tot 1962.

In 1970 werd bekend dat op landelijk niveau aan een fusie werd gedacht tussen jongens en meisjes en tussen de katholieke verkenners en protestante padvinders. Een jaar voordat het landelijk lukte, had men het inRijsbergen al voor elkaar, in 1972 . Voor de meisjesjeugd in Rijsbergen was dit een geweldige vooruitgang: zij hadden weinig materiaal, geen gelden een slechte huisvesting. Onder leiding van het bestuur van de St.Amandusgroep ontstond de  Stichting Scouting Rijsbergen.

De Stichting kocht een groot kippenhok en verbouwde het tot ‘De Blokhut’. De groep had hiermee een eigen ruimte in de Rubertstraat. Hierin zou Scouting 22 jaar blijven tot 1995, ondanks dat het gebouw in 1985 al was afgekeurd vanwege de brandveiligheidseisen. Na jaren gesteggel, kon de stichting in 1993 met de nieuwbouw beginnen, gelegen nabij de Tiggeltsebergstraat. Het was dan ook een geweldige prestatie, dat dit riante gebouw, door vele vrijwilligers gezet, in juni 1995 kon worden geopend. Een gebouw waar de groep nog steeds trots op kan zijn!